Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του συστήματος ISO 22000:2005 που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος. Επιπλέον εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008